• Subcribe to Our RSS Feed
"ข่าวของวิทยาลัย"

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

27 มิ.ย. 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ปาเจราจริยาโหนติ .. วันไหว้ครูเวียนมาบรรจบอีกปีแล้ว วันพฤหัสที่ 21 มิถุนายนในปีนี้ เราชาวช่างอุตฯ รวมใจกันรำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ดูแล อบรม ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เรา สมดังที่พวกเราเป็น “ศิษย์มีครู”
อ่านต่อ »

การฝึกอบรมพัฒนาครู และนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

27 มิ.ย. 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการพัฒนาคุณธรรม นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตประจำวัน รวมถึงนำความรู้ไปต่อยอดส่งต่อยังสังคมต่อไป
อ่านต่อ »

กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะใกล้เคียง

2 พฤษภาคม 2019   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคูคลองจิก เขตบางกะปิ เพื่อช่วยการระบายน้ำ ลดสิ่งปฏิกูลในลำคลอง และทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษาให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ ในช่วงตลอดเดือนธันวาคม 2561 นี้
อ่านต่อ »

สัปดาห์วิชาการ…ช่างอุตฯ ปีการศึกษา 2561

2 พฤษภาคม 2019   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันนำผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือและความรู้ที่ได้เรียนมามาแสดงกันอย่าง งานนี้ได้ทั้งความรู้ แนวคิดในการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ และความสนุกสนานเลยครับ และขอแสดงความยินดีกับครู อาจารย์ นักเรียน ที่ได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ครับ
อ่านต่อ »

เสวนาวิชาการ “เปิดโลกสมาธิ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง”

1 พฤษภาคม 2019   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

คณะครู อาจารย์ คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เข้าร่วม “งานเสวนาวิชาการ เปิดโลกสมาธิ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง” โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ
อ่านต่อ »

ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

14 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ “ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9″ โดยมีพระธรรมวิทยากรจากวัดเทพลีลา พระอารามหลวง และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิศาสนาอิสลาม คลินิกคุณธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมและนำนักเรียนปฏิบัติสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ »

บริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 2561 นักเรียนและครู อาจารย์ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

14 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

บริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 2561
นักเรียนและครู อาจารย์ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ »

กิจกรรมอบรมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์ กิจกรรมรมอบรมการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดีที่ถูกต้อง ห่างไกลจากอาชญากรรม

14 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

กิจกรรมอบรมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์
กิจกรรมรมอบรมการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดีที่ถูกต้อง ห่างไกลจากอาชญากรรม โดย วิทยากรจากเรือนจำกลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ »

พิธีถวายเทียนพรรษา และหล่อเทียนพรรษา

1 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ครู อาจารย์ และนักเรียน ช่างอุตฯ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำเดือน 8 นี้ ขอนำบุญมาฝากทุกท่านด้วยครับ
อ่านต่อ »

จิตอาสาถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

1 ต.ค. 2560   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรม “จิตอาสาถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง ในเดือนตุลาคม 2560  … ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกคนที่ได้สละแรงกาย แรงใจ และเวลา ไปร่วมกันทำความสะอาดกวาดถูวัดกันนะครับ
อ่านต่อ »