• Subcribe to Our RSS Feed
"ข่าวของวิทยาลัย"

โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยปีการศึกษา 2565

21 ก.พ. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาใน “โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีโดยนักเรียนและคณะครู จำนวน 50 คน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมให้บริการชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เดินระบบไฟฟ้า ให้บ้านผู้ยากไร้ 1 หลัง และบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครอบครัวผู้ยากไร้
- กิจกรรมบริการชุมชน : ช่างอุตฯ จิตอาสา…บริการชุมชน
นักเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และคณะครูอาจารย์ ตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก เครื่องยนต์การเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่สาระความรู้ให้ชุมชน

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าชื่นชมในการเสียสละ การร่วมมือ ร่วมใจของทุกท่าน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุน นำความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาและคณะครูเป็นอย่างมากครับ
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
อ่านต่อ »

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

15 ส.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
จัดพิธี “ถวายพระพรชัยมงคล” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
อ่านต่อ »

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

11 ก.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
อ่านต่อ »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

24 มิ.ย. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ปาเจราจริยาโหนติ…วันไหว้ครูเวียนมาบรรจบในปีนี้ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 พวกเราชาวช่างอุตฯรวมใจกันระลึกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และคุณธรรมให้แก่เรา สมดังที่พวกเราเป็น “ศิษย์มีครู”

โครงการทำสบู่สมุนไพร…ช่างอุตฯ ห่วงใย ร่วมป้องกันโควิด-19

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

(up)โครงการทำสบู่สมุนไพร…ช่างอุตฯ ห่วงใย ร่วมป้องกันโควิด-19
———————-
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม ตระหนักถึงปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ และร่วมป้องกันการแพร่ระบาด โดยนักเรียน นักศึกษา ร่วมด้วยช่วยกันทำสบู่ล้างมือ
เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เป็นที่ห่วงใยรอบข้าง นับเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุก ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสร้างรายได้พิเศษได้ และยังอิ่มใจด้วยนะครับ

1.“โครงการทำสบู่สมุนไพร” และนำมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ

(1)ถวายวัดเทพลีลา และวัดทุ่งเสรี ถวายวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
(2)มอบให้ทางคริสตจักรแห่งพันธสัญญารามอินทรา วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
(3)มอบให้ทางสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
ค่ะ

2.“โครงการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค” และจัดวางให้บริการนักเรียนนักศึกษา ตามจุดต่างๆภายในวิทยาลัย

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย วันดินโลก

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้จัดทำคลิป “๕ ธันวาคม” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และความรักที่มีต่อชาติบ้านเมืองของเราชาวไทยทุกคน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 “ชาติบ้านเมือง คือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

กิจกรรม เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

กิจกรรม “เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน”
23 ก.พ. 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรม “เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบสานพลังความร่วมมือยุติการใช้ความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา” โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางช่างและเตรียมพร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ