• Subcribe to Our RSS Feed
"ข่าวของวิทยาลัย"

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

24 มิ.ย. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ปาเจราจริยาโหนติ…วันไหว้ครูเวียนมาบรรจบในปีนี้ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 พวกเราชาวช่างอุตฯรวมใจกันระลึกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และคุณธรรมให้แก่เรา สมดังที่พวกเราเป็น “ศิษย์มีครู”

โครงการทำสบู่สมุนไพร…ช่างอุตฯ ห่วงใย ร่วมป้องกันโควิด-19

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

(up)โครงการทำสบู่สมุนไพร…ช่างอุตฯ ห่วงใย ร่วมป้องกันโควิด-19
———————-
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม ตระหนักถึงปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ และร่วมป้องกันการแพร่ระบาด โดยนักเรียน นักศึกษา ร่วมด้วยช่วยกันทำสบู่ล้างมือ
เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เป็นที่ห่วงใยรอบข้าง นับเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุก ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสร้างรายได้พิเศษได้ และยังอิ่มใจด้วยนะครับ

1.“โครงการทำสบู่สมุนไพร” และนำมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ

(1)ถวายวัดเทพลีลา และวัดทุ่งเสรี ถวายวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
(2)มอบให้ทางคริสตจักรแห่งพันธสัญญารามอินทรา วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
(3)มอบให้ทางสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
ค่ะ

2.“โครงการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค” และจัดวางให้บริการนักเรียนนักศึกษา ตามจุดต่างๆภายในวิทยาลัย

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย วันดินโลก

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้จัดทำคลิป “๕ ธันวาคม” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และความรักที่มีต่อชาติบ้านเมืองของเราชาวไทยทุกคน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 “ชาติบ้านเมือง คือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

กิจกรรม เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

กิจกรรม “เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน”
23 ก.พ. 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรม “เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบสานพลังความร่วมมือยุติการใช้ความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา” โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางช่างและเตรียมพร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

กำหนดรับตารางเรียนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน

25 พฤษภาคม 2021   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์  //  Comments Off

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช. ปวส. ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่001-01

ขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครอง กรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน ในสถานการณ์โควิค-19

14 พฤษภาคม 2021   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์  //  Comments Off

ขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครอง กรอกข้อมูลแบบฟอร์มข้อมูลผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564   เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน ในสถานการณ์โควิค-19

+++ กรุณากดลิงค์ด้านล่าง +++

https://forms.gle/72FdcVHEdR4thnjD9

กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น

16 ก.พ. 2021   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
คณะครูสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในกิจกรรม “อบรมฝึกอาชีพการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น” ให้แก่เยาวชน ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ »

Pages:123456789»