• Subcribe to Our RSS Feed
"ข่าวของวิทยาลัย"

โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
ลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ โดย ดร.สมาน กันมล ผู้อำนวยการ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันสำหรับ “โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ” กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี และรศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี  อ่านต่อ »

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

1 พฤษภาคม 2555   //   โดย admin   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
Kmutt logo_orange

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการสอน

1 ก.พ. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
งานสิ่งประดิษฐ์ 54

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2554 นอกจากการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพแล้วยังได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการสอน ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ต่างก็คว้ารางวัลกันมา ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ »

รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๒๖

1 ก.พ. 2555   //   โดย admin   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
แข่งขั้นทักษะฝีมือ ครั้งที่ 26 _ elec

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา 2554  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อ่านต่อ »

Pages:«12345678910