• Subcribe to Our RSS Feed
"ข่าวของวิทยาลัย"

เลื่อนปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

26 พฤษภาคม 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
เลื่อนปฐมนิเทศ

กำหนดการใหม่สำหรับการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ปวช. 1 และ ปวส. 1 คือ วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 8:30 น. ทั้งนี้ทางวิทยาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28

28 มี.ค. 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย, ผลงาน, รางวัล  //  Comments Off
ทักษะวิ่ชาชีพ 28_4jpg

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ผู้บริหาร และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มภาคกลาง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  อ่านต่อ »

อบรมจิตวิทยาการดูแลนักเรียน

24 มี.ค. 2557   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เข้าอบรมทักษะการดูแลนักเรียน ด้านจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาและวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต ตามโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต

อ่านต่อ »

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2556

26 ม.ค. 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
หุ่นยนต์แจกใบปลิว_resize

24 มกราคม 2557 ชาวช่างอุตฯได้นำผลงานส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการสอน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยแต่ละแผนกได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จดังต่อไปนี้ 

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

1. หุ่นยนต์แจกใบปลิว            เหรียญทอง               ประเภทสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ อ่านต่อ »

อบรมทางวิชาการที่วิศวะลาดกระบัง

31 ต.ค. 2556   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

คณะอาจารย์ของวิทยาลัยช่างอุตหสาหกรรมกรุงเทพเข้าร่วมอบรมทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ในหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. รถไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid)
2. Robot
3. Power Electronics

นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวแล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ยังได้จัดเตรียมห้องปฎิบัติการไว้ให้ เพื่อให้การอบรมเข้มข้นยิ่งขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับนศ.ผู้ได้รับโควต้าวิศวะลาดกระบัง

13 มิ.ย. 2556   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
วิศวะลาดกระบัง

นักศึกษาช่างอุตฯ คนเก่งผู้ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบังฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีช่าง อ่านต่อ »

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

26 เม.ษ. 2556   //   โดย Var   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ - สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ในระดับ ดีมาก เปิดรับสมัครอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม อ่านต่อ »

รับสมัครอาจารย์เพิ่ม

11 ม.ค. 2556   //   โดย admin   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ - สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ในระดับ ดีมาก เปิดรับสมัครอาจารย์เพิ่มในสาขาวิชาช่างและวิชาสามัญ ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ »

รางวัลครูสอนดี ปีการศึกษา 2554

15 ส.ค. 2555   //   โดย admin   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
ครูสอนดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ให้เป็น “ครูสอนดี” จากโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย อ่านต่อ »