• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

24 มิ.ย. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ปาเจราจริยาโหนติ…วันไหว้ครูเวียนมาบรรจบในปีนี้ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 พวกเราชาวช่างอุตฯรวมใจกันระลึกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และคุณธรรมให้แก่เรา สมดังที่พวกเราเป็น “ศิษย์มีครู”

โครงการทำสบู่สมุนไพร…ช่างอุตฯ ห่วงใย ร่วมป้องกันโควิด-19

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

(up)โครงการทำสบู่สมุนไพร…ช่างอุตฯ ห่วงใย ร่วมป้องกันโควิด-19
———————-
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม ตระหนักถึงปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ และร่วมป้องกันการแพร่ระบาด โดยนักเรียน นักศึกษา ร่วมด้วยช่วยกันทำสบู่ล้างมือ
เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เป็นที่ห่วงใยรอบข้าง นับเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุก ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสร้างรายได้พิเศษได้ และยังอิ่มใจด้วยนะครับ

1.“โครงการทำสบู่สมุนไพร” และนำมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ

(1)ถวายวัดเทพลีลา และวัดทุ่งเสรี ถวายวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
(2)มอบให้ทางคริสตจักรแห่งพันธสัญญารามอินทรา วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
(3)มอบให้ทางสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
ค่ะ

2.“โครงการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค” และจัดวางให้บริการนักเรียนนักศึกษา ตามจุดต่างๆภายในวิทยาลัย

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย วันดินโลก

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้จัดทำคลิป “๕ ธันวาคม” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และความรักที่มีต่อชาติบ้านเมืองของเราชาวไทยทุกคน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 “ชาติบ้านเมือง คือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

กิจกรรม เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

กิจกรรม “เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน”
23 ก.พ. 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรม “เยาวชนอาชีวะจิตอาสา ช่างอุตฯ สัญจรบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบสานพลังความร่วมมือยุติการใช้ความรุนแรงของนักเรียนนักศึกษา” โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

8 มี.ค. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางช่างและเตรียมพร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น

16 ก.พ. 2021   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
คณะครูสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในกิจกรรม “อบรมฝึกอาชีพการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น” ให้แก่เยาวชน ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ »

“โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ปีการศึกษา 2563

16 ก.พ. 2021   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

“โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาใน “โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักเรียนและคณะครู จำนวน 80 คน ร่วมให้บริการชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตั้งเสาไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้บ้านผู้ยากไร้ 1 หลัง
- กิจกรรมบริการชุมชน : ช่างอุตฯ จิตอาสา…บริการชุมชน
นักเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคณะครูอาจารย์ พร้อมอุปกรณ์การตรวจซ่อมของวิทยาลัยเข้าร่วมตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก เครื่องยนต์การเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่สาระความรู้ให้ชุมชน
- กิจกรรมทำความสะอาดวัดในชุมชน ณ วัดดอนทอง ต.ท่าถ่าน จ.ฉะเชิงเทรา

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าชื่นชมในการเสียสละ การร่วมมือ ร่วมใจของทุกท่าน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุน นำความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาและคณะครูเป็นอย่างมากครับ
อ่านต่อ »

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

14 ต.ค. 2020   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
อ่านต่อ »

กิจกรรม “ช่างอุตฯจิตอาสา บริการชุมชน” และอบรมการบริการชุมชน

14 ก.ย. 2020   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรม “อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อการบริการชุมชน” และจัดกิจกรรม “ช่างอุตฯ จิตอาสา บริการชุมชน” โดยให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2563
อ่านต่อ »

Pages:1234567...14»