• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

ดูงานระบบจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Harley-Davidson of Bangkok พระราม 9

3 มี.ค. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

ครูอาจารย์และนักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมดูงาน การสาธิต และรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Harley-Davidson ณ บริษัท พาวเว่อร์ สเตชั่น มอเตอร์สปอร์ต จำกัด พระราม 9 (Harley-Davidson of Bangkok) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านต่อ »

ดูงานศูนย์ข้อมูล บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด

3 มี.ค. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

ครูอาจารย์และนักเรียน แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ศูนย์ข้อมูลระดับไฮสเกลของภูมิภาคเอเชีย พร้อมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตัล รวมถึงระบบไฟฟ้ารองรับ ณ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านต่อ »

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ…ช่างอุตฯ

3 มี.ค. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมนำผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลจาก “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มาแสดงในงาน “สัปดาห์วิชาการ…ช่างอุตฯ” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
อ่านต่อ »

กีฬาสี 2565

3 มี.ค. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

21 กุมภาพันธ์ 2566 กีฬาสีปีนี้ ยังคงสนุกสนานเปี่ยมไปด้วยความรักและสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและแผนกต่างๆ ทุกแผนกเช่นเคย โดยเฉพาะเหล่านักกีฬา โค้ชและกองเชียร์ พร้อมลงสนามกันเต็มที่เลยครับ
อ่านต่อ »

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

3 มี.ค. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพจัดกิจกรรม “ทำบุญวิทยาลัย ต้อนรับปีใหม่ 2566” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญ สวดมนต์ ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านต่อ »

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

3 มี.ค. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ผลงาน  //  Comments Off

“เหรียญทอง” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร” ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพ
วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจ กับพี่ๆระดับชั้น ปวช.3
แผนกไฟฟ้า ที่ทุ่มเทและนำความสำเร็จจากการแข่งขัน
ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
รายวิชาทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช. ประเภทบุคคล
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มาฝากพวกเราชาวช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพค่ะ
อ่านต่อ »

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

3 มี.ค. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ผลงาน  //  Comments Off

“เหรียญแห่งความภูมิใจ” การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดโอกาสให้ชาวอาชีวะได้พิสูจน์ทักษะและความสามารถในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับนักศึกษาทุกคน
ที่ได้พิสูจน์ความมุ่งมั่นตั้งใจ จนสามารถคว้ารางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง จากการประกวดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
..ชาวช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ขอสัญญาว่า “เราจะรักษาความภาคภูมิใจนี้ไว้ตลอดไป” ค่ะ
อ่านต่อ »

โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยปีการศึกษา 2565

21 ก.พ. 2023   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาใน “โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีโดยนักเรียนและคณะครู จำนวน 50 คน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมให้บริการชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เดินระบบไฟฟ้า ให้บ้านผู้ยากไร้ 1 หลัง และบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครอบครัวผู้ยากไร้
- กิจกรรมบริการชุมชน : ช่างอุตฯ จิตอาสา…บริการชุมชน
นักเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และคณะครูอาจารย์ ตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก เครื่องยนต์การเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่สาระความรู้ให้ชุมชน

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าชื่นชมในการเสียสละ การร่วมมือ ร่วมใจของทุกท่าน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุน นำความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาและคณะครูเป็นอย่างมากครับ
อ่านต่อ »

บริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ 2565

13 ก.ย. 2022   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

นักเรียน ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมโครงการ”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมข้าราชการ ตำรวจ สน.หัวหมาก ณ บกน.4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
อ่านต่อ »

Pages:1234567...16»