• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2562”

1 พฤษภาคม 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

ปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกปีกับกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2562” ที่พวกเราชาวช่างอุตฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังเทศน์ เพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับปีใหม่กันเป็นประจำทุกปี
อ่านต่อ »

กิจกรรม “เดินรณรงค์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ปีการศึกษา 2561

1 พฤษภาคม 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

พี่น้องช่างอุตฯ ร่วมเดินรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของเราและคนรอบตัวเรา พวกเรามา “ลด ละ เลิกสูบบุหรี่” กันนะครับ
อ่านต่อ »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

1 พฤษภาคม 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

ปาเจราจริยาโหนติ .. วันไหว้ครูเวียนมาบรรจบอีกปีแล้ว วันพฤหัสที่ 21 มิถุนายนในปีนี้ เราชาวช่างอุตฯ รวมใจกันรำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ดูแล อบรม ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เรา สมดังที่พวกเราเป็น “ศิษย์มีครู”
อ่านต่อ »

ค่ายคุณธรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

1 พฤษภาคม 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ “ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9″ โดยมีพระธรรมวิทยากรจากวัดเทพลีลา พระอารามหลวง และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิศาสนาอิสลาม คลินิกคุณธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อบรมคุณธรรมและนำนักเรียนปฏิบัติสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ »

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

1 พฤษภาคม 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนำนักเรียนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง” จัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ บริเวณคลองกะจะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัด” ทำความสะอาดวัดและพื้นที่สาธารณะใกล้เคียง ณ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

7 มี.ค. 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ นำนักเรียนและคณาจารย์ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ และเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ องค์ราชัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อ่านต่อ »

รางวัล “โครงงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1” สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ทำเนียบองคมนตรี

7 มี.ค. 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้รับรางวัล “โครงงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1” จากการประกวดโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของกลุ่มสถานศึกษา รุ่นที่ 5 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ทำเนียบองคมนตรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ »

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ “ Lovecare loves you รักนี้ปลอดภัย”

7 มี.ค. 2019   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

19 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ โดย พี่ๆ วิทยากรจาก Lovecarestation สนับสนุนโดย ยูนิเซฟ (Unicef) ประเทศไทย มาให้ความรู้พร้อมเกมส์สนุกสนาน เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชีวิตวัยเรียนวัยรุ่น รักอย่างไรให้ปลอดภัย สบายใจ ไร้ปัญหา รักนี้ต้องปลอดภัยนะครับน้องๆ ช่างอุตฯ อ่านต่อ »

กิจกรรมอบรมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์ กิจกรรมรมอบรมการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดีที่ถูกต้อง ห่างไกลจากอาชญากรรม

14 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

กิจกรรมอบรมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์
กิจกรรมรมอบรมการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดีที่ถูกต้อง ห่างไกลจากอาชญากรรม โดย วิทยากรจากเรือนจำกลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ »

พิธีเชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ “โครงการกองทุนการศึกษา อาชีวศึกษา” ปีที่ 5

1 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้รับโล่เกียรติคุณในการเข้าร่วม “โครงการกองทุนการศึกษา อาชีวศึกษา” เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน ใน “โครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนระบบทวิภาคีในเขตพื้นที่พิเศษ” ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา
อ่านต่อ »

Pages:«1234567...14»