• Subcribe to Our RSS Feed

โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยปีการศึกษา 2565

21 ก.พ. 2023   //   by admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาใน “โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีโดยนักเรียนและคณะครู จำนวน 50 คน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมให้บริการชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ เดินระบบไฟฟ้า ให้บ้านผู้ยากไร้ 1 หลัง และบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครอบครัวผู้ยากไร้
- กิจกรรมบริการชุมชน : ช่างอุตฯ จิตอาสา…บริการชุมชน
นักเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และคณะครูอาจารย์ ตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก เครื่องยนต์การเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่สาระความรู้ให้ชุมชน

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าชื่นชมในการเสียสละ การร่วมมือ ร่วมใจของทุกท่าน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุน นำความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาและคณะครูเป็นอย่างมากครับ

639 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น