• Subcribe to Our RSS Feed

“โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ปีการศึกษา 2563

16 ก.พ. 2021   //   by admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

“โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาใน “โครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักเรียนและคณะครู จำนวน 80 คน ร่วมให้บริการชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตั้งเสาไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้บ้านผู้ยากไร้ 1 หลัง
- กิจกรรมบริการชุมชน : ช่างอุตฯ จิตอาสา…บริการชุมชน
นักเรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคณะครูอาจารย์ พร้อมอุปกรณ์การตรวจซ่อมของวิทยาลัยเข้าร่วมตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก เครื่องยนต์การเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่สาระความรู้ให้ชุมชน
- กิจกรรมทำความสะอาดวัดในชุมชน ณ วัดดอนทอง ต.ท่าถ่าน จ.ฉะเชิงเทรา

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าชื่นชมในการเสียสละ การร่วมมือ ร่วมใจของทุกท่าน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุน นำความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาและคณะครูเป็นอย่างมากครับ

837 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น