• Subcribe to Our RSS Feed

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28

28 มี.ค. 2557   //   by admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย, ผลงาน, รางวัล  //  Comments Off

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ผู้บริหาร และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มภาคกลาง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 

ในครั้งนี้การแข่งขันถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557  มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลางเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 แห่ง มีนักศึกษาเข้าแข่งขัน จำนวน 6,117 คน ปีนี้นักศึกษาของเราได้คว้ารางวัลและความภาคภูมิใจกลับมาสู่วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ อาจารย์ และผู้ปกครองกันอีกครั้ง ขอปรบมือดังๆให้กับเพื่อนๆของเราดังรายชื่อต่อไปนี้

สาขาวิชาช่างเล็กทรอนิกส์
- เหรียญทอง นายกิตติกร เกตุถิน งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เหรียญทอง นายนฤดล มานมนูญ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เหรียญเงิน นายชยาพล สุขประเสริฐ งานหุ่นยนต์
- เหรียญเงิน นายปรีชา เมฆลอย งานดิจิตอล
- เหรียญทองแดง นายสรายุทธ ชัยมงคล งานดิจิตอล

สาขาวิชาช่างยนต์
- เหรียญทอง นายจิรวุฒิ สิงห์สันต์ งานเครื่องยนต์
- เหรียญเงิน นายวีรชัย สังขพันธ์ งานจักรยานยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
- เหรียญเงิน นายฐิติพงศ์ วงศ์เรือง งานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส

ทั้งนี้แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้รับรางวัลเหรียญทองติดต่อกันมาถึง 8 ปีแล้ว

 

(ขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรี)

4,743 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น