• Subcribe to Our RSS Feed

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

10 มี.ค. 2556   //   by Var   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

  • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม. 3
  • มีความสามารถในการพิมพ์ และใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ ได้ดี
  • มีความรับผิดชอบและความอดทน
  • สามารถทำงานทั้งคนเดียว หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจบริการ (Service Mind)

หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา (แสดงผลการศึกษาในระดับ ปวช.)
  5. แฟ้มประวัติ, หลักฐานประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 -14.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. ส่งจดหมายสมัครงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ (ฝ่ายบุคคล)

2 ซอยรามคำแหง 28 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต  บางกะปิ กทม.10240

3. ส่งใบสมัครทาง E-mail: bits@bits.ac.th

ติดต่อ แผนกทะเบียน 02 732 1620

หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานที่นี่

3,965 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น