• Subcribe to Our RSS Feed

รับสมัครอาจารย์เพิ่ม

11 ม.ค. 2556   //   by admin   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ - สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ในระดับ ดีมาก เปิดรับสมัครอาจารย์เพิ่มในสาขาวิชาช่างและวิชาสามัญ ดังต่อไปนี้

 • เครื่องกล (ช่างยนต์)
 • ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) / คอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ปกครองนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรับผิดชอบและความอดทน
 3. รักการสอน สามารถควบคุมชั้นเรียนได้
 4. มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา (แสดงผลการศึกษาในระดับ ปวช., ปวส., และปริญญา)
 5. ใบประกอบวิชาชีพครู, วุฒิบัตร/หลักฐานการอบรมสัมมนา (ถ้ามี)
 6. แฟ้มประวัติ, หลักฐานประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง (ทุกวันอังคาร – เสาร์ เวลา 07.30 -14.00 น.
  ยกเว้นอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดราชการ)
 2. ส่งจดหมายสมัครงาน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฝ่ายบุคคล2 ซอยรามคำแหง 28 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
  กทม.10240
 3. ส่งใบสมัครทาง E-mail: bits@bits.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 374-6843, 02 732-9240 (อังคาร-เสาร์ 07.30-14.00 ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานที่นี่

15,814 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น