• Subcribe to Our RSS Feed

สัปดาห์วิชาการ…ช่างอุตฯ ปีการศึกษา 2561

2 พฤษภาคม 2019   //   by admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันนำผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือและความรู้ที่ได้เรียนมามาแสดงกันอย่าง งานนี้ได้ทั้งความรู้ แนวคิดในการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ และความสนุกสนานเลยครับ และขอแสดงความยินดีกับครู อาจารย์ นักเรียน ที่ได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ครับ

314 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น