• Subcribe to Our RSS Feed

ดูงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

10 ต.ค. 2019   //   by admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยได้นำนักศึกษา และครูอาจารย์ งานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Electricity Generating Authority of Thailand เพื่อเสริมสร้างความรู้แกนักศึกษา และครูอาจารย์

476 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น