• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

ฝึกอบรมปฏิบัติการอาสาสมัครภาคประชาชน โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

27 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
mol

27 กรกฎาคม 2555 ชาวช่างอุตฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการอาสาสมัครภาคประชาชน ภายใต้ โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ” โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการอบรมนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ จากเจ้าหน้าที่กู้ภัย อ่านต่อ »

อบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

27 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
โลโก้_มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

27-29 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาปวช. ช่างอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
ลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ โดย ดร.สมาน กันมล ผู้อำนวยการ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันสำหรับ “โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ” กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี และรศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี  อ่านต่อ »

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังพร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ช่างอุตฯ

24 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
13.1 สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชุมร่วม และเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ (24 ก.ค.55)

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเยี่ยมชมแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และร่วมประชุมวางแผนการให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่ทางวิทยาลัยฯ อ่านต่อ »

เยี่ยมชมรถไฟฟ้าใต้ดิน

18 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
mrt-logo

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักศึกษาชั้น ปวช. 2 และปวช. 3 เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน การปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงและการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL โดย BMCL เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) มีเส้นทางการเดินรถเป็นโครงการใต้ดินตลอดสายรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี  อ่านต่อ »

สช. เยี่ยมชมวิทยาลัย

11 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
12.1 สช. เยี่ยมชมวิทยาลัย ประชุม สมศ. (11 ก.ค.55)

11 กรกฎาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของทางวิทยาลัยฯ และร่วมประชุมเรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อ่านต่อ »

ทัศนศึกษามโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร (ข้าวเกรียบมโนราห์)

11 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
มโนห์รา_logo

11 กรกฎาคม 2555 เยี่ยมชมโรงงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวเกรียบกุ้ง-ปู-ปลา-ฟักทอง-เผือก และขนมขบเคี้ยวชนิดต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “มโนห์รา”  อ่านต่อ »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

21 มิ.ย. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
ไหว้ครู 2555

ปาเจราจริยา โหนติ … วันไหว้ครูเวียนมาอีกปีแล้ว ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน เราชาวช่างอุตฯ จะรวมใจกันรำลึกถึงพระคุณคุณครูที่ได้ดูแลอบรมและประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เรา สมดังวลีว่า ”ศิษย์ต้องมีครู”

อ่านต่อ »

ค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี

16 มิ.ย. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
6.1 เข้าค่ายพัฒนาศึกยภาพนักศึกษา เสือป่า สระบุรี 15-16 มิ.ย. 55

เป็นประจำที่นักศึกษาชั้นปวช. 1 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ และเสริมสร้างความสามัคคีในรุ่น ปีนี้ก็เช่นกันที่เราไปทำกิจกรรมด้วยกันอย่างสนุกสนานแบบสร้างสรรค์ที่ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2555 … แอบเห็นมีสาวๆ ในภาพด้วย แต่ต้องตั้งใจดูกันหน่อย เพราะดูกลมกลืนกับหนุ่มๆ จนเกือบแยกไม่ออก! อ่านต่อ »

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555

2 มิ.ย. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
ปฐมนิเทศน์2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 …
ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านผู้ปกครองจะได้พบปะผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาของท่าน อ่านต่อ »