• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

มาเป็น รด.กันเถอะ

11 ม.ค. 2556   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
โดดหอ

ทุกปีเราชาวช่างอุตฯ จะฟิตเปรี๊ยะเข้าร่วมกิจกรรมรักษาดินแดน งานนี้ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมเป็นนักศึกษาวิชาทหารกัน ฝึกแค่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ แล้วเราก็จะไม่ต้องมากังวลเรื่องการเกณฑ์ทหารกันอีก  อ่านต่อ »

อบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

17 ส.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
14. อบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 16-17 สิงหาคม 55

ตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อประสานแผนการดำเนินงานจัดระเบียบโรงเรียนตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ »

ทัศนศึกษาชมหุ่นละครเล็ก ณ โรงละครอักษรา

9 ส.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
5.1 ทักศนศึกษา ณ โรงละครอักษรา 9 ส.ค.55

สืบสานอนุรักษ์ศิลปะของไทย กล่อมเกลาความละเมียดของจิตใจ 9 สิงหาคม 2555 ชาวปวช. 2 และพี่ๆ ปวส. 1, 2 ตระการตากับการชมการแสดงศิลปะชั้นสูงของไทยที่หาดูได้ยาก “อักษราหุ่นละครเล็ก” การแสดงหุ่นเละครเล็กของไทย ซึ่งอนุรักษ์ลีลาการเชิดตามแบบแผนเดิมของหุ่นละครเล็กที่ดัดแปลงมาจาก “หุ่นหลวง” อันเป็นหุ่นที่มีกลไกสลับซับซ้อน อ่านต่อ »

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพลีลา

1 ส.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
2.3 icon เข้าพรรษา

วันเข้าพรรษานี้โดยทั่วไปกำหนดในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เรียกว่า วันเข้าพรรษา สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาช่างอุตฯ ได้ไปถวายเทียนพรรษาและบริจาคเงินบำรุงพระพุทธศาสนากัน ณ วัดเทพลีลา ขอนำบุญมาฝากทุกท่านที่วิทยาลัยด้วยครับ อ่านต่อ »

อบรมนักเรียนเรื่องการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

31 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
15.1 อบรมนักเรียน เรื่อง ปฎิบัติงาน สถานประกอบการ 31 ก.ค.55

ปวช. 3 เข้าอบรมเรื่องการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการ อ่านต่อ »

ฝึกอบรมปฏิบัติการอาสาสมัครภาคประชาชน โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

27 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
mol

27 กรกฎาคม 2555 ชาวช่างอุตฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการอาสาสมัครภาคประชาชน ภายใต้ โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ” โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการอบรมนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ จากเจ้าหน้าที่กู้ภัย อ่านต่อ »

อบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

27 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
โลโก้_มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

27-29 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาปวช. ช่างอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
ลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ โดย ดร.สมาน กันมล ผู้อำนวยการ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันสำหรับ “โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ” กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี และรศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี  อ่านต่อ »