• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

12 ส.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคม 2558  เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่และผู้ปกครองที่ได้อบรมดูแลนักศึกษามา

อ่านต่อ »

ค่ายพัฒนาศักยภาพ 2558

30 ก.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

นักศึกษาปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ โดยมีคณะวิทยากรจาก มศว. ประสานมิตร มาร่วมอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชั้นปีให้กับนักศึกษาใหม่

อ่านต่อ »

ค่ายคุณธรรมพุทธ-อิสลาม

28 ก.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคุณธรรมพุทธ-อิสลาม” ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจทั้งสำหรับเยาวชนชาวพุทธและมุสลิม

อ่านต่อ »

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา ตามโครงการกองทุนการศึกษา

5 ก.พ. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

คณะอาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา ตามโครงการกองทุนการศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

  อ่านต่อ »

กิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี

28 พ.ย. 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

นักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิตเข้าจัดกิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัย และสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจตนเอง คนรอบข้าง และดำเนินชีวิตวัยรุ่นอย่างมีความสุข … กิจกรรมนี้เป็นไปด้วยดีและมีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ »

เชิญร่วมฟัง เทศน์มหาชาติ 5 กันยายน 2557

รูปป้ายเทศน์2

 

ชาวช่างอุตฯ ขอเชิญผู้ปกครอง อาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ โดยพระมหาสม สุทฺธิปภาโส และพระมหาสิน ฐิตเมโธ จากวัดหลักสี่ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 8:30-14:00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ซอยรามคำแหง 28

อ่านต่อ »

เลื่อนปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

26 พฤษภาคม 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
เลื่อนปฐมนิเทศ

กำหนดการใหม่สำหรับการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ปวช. 1 และ ปวส. 1 คือ วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 8:30 น. ทั้งนี้ทางวิทยาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28

28 มี.ค. 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย, ผลงาน, รางวัล  //  Comments Off
ทักษะวิ่ชาชีพ 28_4jpg

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ผู้บริหาร และครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มภาคกลาง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  อ่านต่อ »

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2556

26 ม.ค. 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
หุ่นยนต์แจกใบปลิว_resize

24 มกราคม 2557 ชาวช่างอุตฯได้นำผลงานส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการสอน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยแต่ละแผนกได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จดังต่อไปนี้ 

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

1. หุ่นยนต์แจกใบปลิว            เหรียญทอง               ประเภทสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ อ่านต่อ »

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ที่ช่างอุตฯ

13 มิ.ย. 2556   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off
เทศน์มหาชาติ

ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556  9:00 – 14:00 น. ชาวช่างอุตฯ ขอเชิญผู้ปกครอง เพื่อนบ้าน และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง

… เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ … อ่านต่อ »