• Subcribe to Our RSS Feed

108 วิธีประหยัดพลังงาน … อีกหนทางช่วยชาติของคนไทย (ตอนที่ 1)

11 มี.ค. 2556   //   by admin2   //   เรื่องน่ารู้  //  Comments Off

หน้าร้อนเวียนมาอีกครั้ง สำหรับปี 2556 อากาศก็คงร้อนไม่ต่างจากหน้าร้อนปีอื่นๆ แต่ปีนี้พวกเราได้ยินข่าวเรื่องไฟฟ้าอาจไม่พอใช้กันเพราะประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้เราได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเดือนเมษายน ข่าวนี้ทำให้หลายคนตกใจ และหันมาตระหนักเรื่องพลังงานไฟฟ้า และพลังงานสำรองของประเทศมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งสามารถช่วยกันได้ คือ สร้างจิตสำนึกและฝึกฝนตัวเราเองในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ไมใช่ทำแค่วันเดียว หรือช่วงนี้ที่มีข่าวเท่านั้น แต่เราต้องประหยัดพลังงานให้เป็นนิสัย เพราะสถานการณ์เรื่องพลังงานเช่นนี้มีโอกาสจะเกิดอีกแน่ๆ ในภาวะที่โลกเรากำลังขาดแคลนทรัพยากรที่จะนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ ให้เราได้ใช้กัน ลองอ่านบทความข้างล่างกันดูนะครับว่า ชาวช่างอุตฯ จะเป็นนักอนุรักษ์พลังงาน กันได้อย่างไร … ง่ายๆ ไม่ยากเลยครับ …

จากการเปิดเผยของ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พบว่า ยอดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดิบ สำเร็จรูป และแอลพีจี) 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย. 55) อยู่ที่ 9.29 แสนบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 1.096 ล้านล้านบาท คาดว่าทั้งปีน่าจะมีการนำเข้าคิดเป็นมูลค่าระดับ 1.1 ล้านล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ใช้มากเกินความจำเป็น ขาดความเอาใจใส่ รอบคอบ ไม่ได้คิดก่อนใช้ ทำให้เกิดการรั่วไหล สูญเปล่าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จริงๆ แล้ว หากเรารอบคอบกันสักนิดคิดก่อนใช้ เราจะประหยัดพลังงานลงได้อีกอย่างน้อยก็ร้อยละ 10 นั่นหมายถึง การประหยัดเงินที่ต้องใช้จ่ายออกไปนอกประเทศ ถึงแสนล้านบาททีเดียว

ส่วนปี 2556 ภาพรวมการใช้น้ำมันจะยังคงขยายตัว 4-5 % จากปี 2555 โดยคาดว่าการขยายตัวจะสูงมาอยู่ระดับ 1.8-2 แสนตันต่อเดือนเนื่องจากการใช้ในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น

108 วิธีประหยัดพลังงานที่ท่านอ่านอยู่นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยได้เข้าใจถึงการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการสูญเสีย ไม่ใช้มากเกินความจำเป็น การลดการใช้พลังงานของพวกเราทุกคน ย่อมหมายถึงการมีส่วนได้ช่วยชาติ โดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรง หรือ ทรัพย์สินเงินทองอื่นใด เพียงความใส่ใจและความตั้งใจจริงที่จะลดการใช้พลังงานส่วนเกินให้หมดไปเท่านั้น

การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการรวมพลัง หาร 2 โดยใช้แนวความคิดของการประหยัด 1 คัน 1 ดวง และ 1 แก้ว ซึ่งมีรายละเอียดของแนวความคิดนี้

icon car 3     1 คัน

เมื่อปลายปี 2540 ประเทศไทย มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่ทั้งหมด 2.1 ล้านคัน

รถยนต์แต่ละคัน ใช้น้ำมันเฉลี่ยวันละ 100 บาท

ถ้ารถทุกคันงดการใช้รถยนต์เหล่านี้สัปดาห์ละ 1 วัน จะสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้

= 2.1 ล้านคัน x 100 บาท

= 210 ล้านบาท/สัปดาห์

= ประหยัดเงิน 10,920 ล้านบาท/ปี (210 ล้านบาท x 52 สัปดาห์)

แต่ในช่วง 10 ปีนี้ประเทศไทยมีจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ 240,000 คัน ซึ่งไม่น้อยเลย จากข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2555 ระบุว่า แค่เพียงกรุงเทพมหานครก็มีรถจดทะเบียนสะสมถึง 7,000,000 คัน และในระหว่างปี 2555 -2556 คาดว่าเราจะมีรถยนต์ออกใหม่มากกว่า 800,000 คัน ลองคิดกันเล่นๆ ดูว่าเราจะใช้เชื้อเพลิงกันมากมายขนาดไหน และถ้าเราช่วยกันประหยัด เราจะประหยัดได้เท่าใด

icon light bulb     1 ดวง

ประเทศไทยมีครัวเรือนรวมประมาณ 12 ล้านครัวเรือน หากแต่ละครอบครัวช่วยกันปิดไฟ 1 ดวง (หลอดไส้ 60 วัตต์) เป็นเวลา 1 วัน

เราจะประหยัดไฟได้ 4 ล้าน กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน ( = 60 วัตต์ x 6 ชม* x 12 ล้านครัวเรือน)

ค่าผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 1 หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) คือ 2.2 บาท (รวมค่าพลังงานที่ใช้ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า)

การประหยัดไฟ 4 ล้านหน่วย/วัน จึงคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8.8 ล้านบาท/วัน

หรือ 3,212 ล้านบาทต่อปี ( = 8.8 ล้านบาท x วัน)

* ครอบครัวหนึ่งเปิดหลอดไส้ ประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน

 icon glass     1 แก้ว

การลดการใช้น้ำคนละ 1 แก้ว/วัน ประเทศไทยจะสามารถประหยัดน้ำได้ 30,000 ตัน/วัน

= (0.5 ลิตร x 60 ล้านคน) หรือเท่ากับน้ำ 11,000 ล้านลิตร/ปี

เนื่องจากต้นทุนการผลิตน้ำประปาคือ 8.60* บาท/ลูกบาศก์เมตร (หรือ 8.60 บาท/1,000 ลิตร)

การลดการใช้น้ำ 1 แก้วทุกวัน จะประหยัดเงินได้ 94.6 ล้านบาท/ปี ( = 11 ล้านตัน x 8.6 บาท/หน่วย)

กรณีนี้เราไม่ได้บอกว่าให้ดื่มน้ำน้อยลงคนละ 1 แก้ว แต่เราหมายความว่าให้ลดปริมาณการใช้น้ำอย่างน้อยวันละ 1 แก้วต่อวัน เช่น ไม่เปิดน้ำให้ไหลจากก็อกโดยสูญเปล่าในขณะฟอกสบู่ล้างมือ ล้างหน้า หรือแปรงฟ้น ก็ช่วยประหยัดน้ำไปได้ปริมาณมากกว่า 1 แก้วแล้ว เป็นต้น

* ข้อมูลจาก กองเผยแพร่ การประปานครหลวง

สูตรง่ายๆ อย่างนี้ หากพวกเราคนไทยทุกคนร่วมมือกัน เราจะช่วยชาติประหยัดเงินทองที่จะต้องใช้ซื้อหาพลังงานได้มหาศาล

เริ่มต้นปฏิบัติสูตรง่ายๆ ข้างต้นตั้งแต่วันนี้แล้วปฏิบัติให้เป็นนิสัยตลอดไป เพื่อเก็บรักษาพลังงานที่เหลือน้อยเอาไว้ใช้นานๆ และเพื่อลดภาระของประเทศชาติในการจัดหาพลังงานมาให้พวกเราใช้กัน

นอกจากสูตรง่ายๆ ข้างต้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ขอมอบ108 วิธีการประหยัดพลังงานที่คนไทยทุกคนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้โดยไม่ยากลำบากอะไร (…โปรดติดตาม ตอนที่ 2 วิธีประหยัดน้ำมัน ในเร็วๆ นี้…)

 

เรียบเรียงเพิ่มเติม และคัดย่อมาจาก http://www.eppo.go.th/encon/encon-108-T.html

ที่มา:  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

 

2,967 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น