• Subcribe to Our RSS Feed

ปวช. (ภาคเช้า)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

รับผู้จบ ม.3 หรือกศน. หรือเทียบเท่า ทั้งชาย/หญิง

ภาคเช้า เรียนวันอังคาร-วันเสาร์

  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
14,218 views