• Subcribe to Our RSS Feed

ชุดฝึกต่อเครื่องเสียงรถยนต์

ชุดฝึกต่อเครื่องเสียงรถยนต์

วัตถุประสงค์และประโยชน์

  1. เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบเครื่องเสียงรถยนต์
  2. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักรับผิดชอบในการทำงาน
  3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจการต่อชุดเครื่องเสียงรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้นักเรียนรุ่นหลังได้นําไปฝึกปฎิบัติภายหลัง

หลักการทำงาน

วางแผนการทำงานและศึกษาวิธีการสร้างชุดฝึกต่อเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าออกแบบและติดตั้งเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงใรรถยนต์ และหลักงานทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแอมปลิไฟล์เออร์ ปรีแอมป์ ลำโพง ครอสโอเวอร์ จอมอนิเตอร์ ในการต่อใช้งานของอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์ และไว้เป็นต้นแบบชุดฝึกปฎิบัติเครื่องเสียงรถยนต์

วัสดุอุปกรณ์

Power Amp, ลำโพง(เสียงทุ้ม กลาง แหลม ), TV LCD, Pre Amp, เครื่องเล่นCD, Terminal, หางปลา, เเจ็ค, สายสัญญาณ, เคเบิ้ลทาย, กาวยาง, ฉาบ, พรมคลุมลำโพง, ซิลิโคน, สว่านไฟฟ้า

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

นายกฤษดา สุดสาคร, นายนิคม ทาทอง, สุริยา นนทะเสน, นายอนุสรณ์ บุญมาเลิศ, นายเอกลักษณ์ บุญมาเลิศ, นายวีระพร หาญชนะ, นายจิรายุ สุขาภิรมย์, นายอนุรักษ์ ธนะวรรณ, นายฉัตรชัย ชัยพรประสาท,นายสิทธิชัย แสงวิเชียร, นายภักภูมิ วิชาทา

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์ชนวิท พรหมศร, อาจารย์ชิติพัทธิ์ รางสาด

6,398 views