• Subcribe to Our RSS Feed

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

3 มี.ค. 2023   //   by admin2   //   กิจกรรม, ผลงาน  //  Comments Off

“เหรียญแห่งความภูมิใจ” การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดโอกาสให้ชาวอาชีวะได้พิสูจน์ทักษะและความสามารถในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับนักศึกษาทุกคน
ที่ได้พิสูจน์ความมุ่งมั่นตั้งใจ จนสามารถคว้ารางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง จากการประกวดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
..ชาวช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ขอสัญญาว่า “เราจะรักษาความภาคภูมิใจนี้ไว้ตลอดไป” ค่ะ

46 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น