• Subcribe to Our RSS Feed

ข่าวประกาศ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ -ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 อบรมทฤษฎี/ปฏิบัติ 2 วัน ทดสอบทฤษฎี ทดสอบปฏิบัติ - ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ติดต่อสอบถาม โทร. 083-6143308, 02-7329240, 02-3746843 ที่ตั้ง: 2 ซอยรามคำแหง 28 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

อ่านรายละเอียด »

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ภาคเช้าหลักสูตร 3 ปี แผนก สาขาวิชา / สาขางาน คุณสมบัติผู้สมัคร ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ / สาขางานยานยนต์ รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ กศน. หรือเทียบเท่า ทั้งชาย/หญิง ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง / สาขางานไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : ภาคเช้า/ภาคค่ำ/ทวิภาคี หลักสูตร 2 ปี แผนก สาขาวิชา / สาขางาน คุณสมบัติผู้สมัคร ช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล / สาขางานเทคนิคยานยนต์ รับผู้จบ ปวช. ทุกสาขา หรือ ม.6 หรือ กศน. หรือเทียบเท่า ทั้งชาย/หญิง ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า / สาขางานไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ / สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียด »

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ ๑ โครงงานเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ ๑ โครงงานเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

ขอแสดงความยินดีกับ ครู อาจารย์ นักเรียน ในการได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ ๑ จากท่านพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติในโครงงานเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ ๖ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียด »