• Subcribe to Our RSS Feed

รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

ขอปรบมือดังๆ ให้กับเพื่อนของเราทุกคนที่เป็นตัวแทนนักศึกษาช่างอุตฯ ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 งานนี้ตัวแทนของเราได้นำชื่อเสียงมาให้วิทยาลัยกันอีกครั้ง

โดยเฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์ที่คว้ารางวัลแข่งขันทักษะมาได้ถึง 6 ปีติดต่อกัน

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทั้งผู้ฝึกสอนที่เคี่ยวกรำตัวแทนของเรา และผู้ที่สนับสนุนเป็นกำลังใจทุกท่าน รวมถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคน

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรแห่งความสำเร็จมาให้เราดีใจกันปีนี้มีรายชื่อดังนี้

  1. เหรียญทอง ประเภทเครื่องยนต์เล็ก นายจีรศักดิ์ ทองทา ชั้นปวช.3 แผนกช่างเครื่องกล (ช่างยนต์)
  2. เหรียญทอง ประเภทเครื่องยนต์เล็ก นายภรณุพงษ์ บุญยงค์ ชั้นปวช.3 แผนกช่างเครื่องกล (ช่างยนต์)
  3. เหรียญทอง ประเภทจักรยานยนต์ นายดนุรุตธ์ มอซอ ชั้นปวช.2 แผนกช่างเครื่องกล (ช่างยนต์)
  4. เหรียญทอง ประเภทอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม นายธนากร ศรีโสมาศ ชั้นปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
  5. เหรียญเงิน ประเภทอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม นายชัชชัย จันทร์สนิท ชั้นปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
  6. เหรียญเงิน ประเภทเครื่องรับวิทยุ-ซีดี นายธนภูมิ เมฆ ชั้นปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
  7. เหรียญทองแดง ประเภทเครื่องรับวิทยุ-ซีดี นายจตุพล เก็มเบ็ญหมาด ชั้นปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
3,480 views