• Subcribe to Our RSS Feed

รถพลังงานไฟฟ้า

รถพลังงานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์และประโยชน์

  1. เพื่อให้รู้จักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
  2. เพื่อให้รู้หน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ
  3. เพื่อให้รู้วิธีติดตั้งชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
  4. สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

หลักการทำงาน

อาศัยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ส่งกำลังผ่านโซ่และเพลาเพื่อหมุนล้อหลัง 2 ล้อ โดยมีแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลท์ (ใช้แบบเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ต่ออนุกรม 2 ตัว) เป็นแหล่งพลังงาน สามารถปรับเร่งความเร็วได้ด้วยชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และใช้งานติดต่อกันได้ 1 ชั่วโมง เมื่อประจุแบตเตอรี่ใหม่โดยผ่านเครื่องชาร์จไฟฟ้า 220 โวลท์ ประจุนานเพียง 15 นาทีก็เต็มพร้อมใช้งาน

วัสดุอุปกรณ์

มอเตอร์ DC ขนาด 12 โวลท์, ชุดควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์, แบตเตอรี่ขนาด 12 Volt 7Ah/20 HR จำนวน 2 ก้อน, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น สวิทช์ปิด-เปิด, แตร, หลอดไฟ

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

นายวงค์จิตร พ่อชมพู, นายมานพ ขุนด่าน

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์เจริญ ต้นแทน

4,818 views