• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

ประกวดโครงงานยอดเยี่ยม

28 ก.ย. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย, นวัตกรรม, ผลงาน, รางวัล  //  Comments Off
thumb up icon

ผ่านกันไปแล้วกับพิธีมอบรางวัล ประกวดโครงงานยอดเยี่ยม ในโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

พี่น้องช่างอุตฯ ขอแสดงความยินดีกับ “ โครงงานอุปกรณ์กดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์  โดย นายกันต์  สะละหมัด และ นายศตนันท์ พิมพิลา อ่านต่อ »

ช่างอุตฯสัญจร…บริการชุมชน ณ บ้านเขารวก จ.ลพบุรี

28 ส.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
จิตอาสา icon

25-28 สิงหาคม 2558 นักศึกษาช่างอุตฯ และอาจารย์ของเราสัญจรออกไปบริการตรวจเช็ค บำรุง ซ่อมแซม เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่พี่ป้าน้าอา ณ บ้านเขารวก จ.ลพบุรี … งานนี้ไปกันไกลหน่อย แต่ก็อิ่มใจกลับมากันถ้วนหน้า ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่และสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆครับ

อ่านต่อ »

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ป้องกันยาเสพติด

27 ส.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off
No Drugs icon

วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ป้องกันยาเสพติดให้แก่นักศึกษา ร่วมกับ ปปส.

อ่านต่อ »

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

20 ส.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม 2558 โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมฟังเทศน์ด้วย

อ่านต่อ »

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

12 ส.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคม 2558  เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่และผู้ปกครองที่ได้อบรมดูแลนักศึกษามา

อ่านต่อ »

ค่ายพัฒนาศักยภาพ 2558

30 ก.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

นักศึกษาปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ โดยมีคณะวิทยากรจาก มศว. ประสานมิตร มาร่วมอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชั้นปีให้กับนักศึกษาใหม่

อ่านต่อ »

ค่ายคุณธรรมพุทธ-อิสลาม

28 ก.ค. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคุณธรรมพุทธ-อิสลาม” ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจทั้งสำหรับเยาวชนชาวพุทธและมุสลิม

อ่านต่อ »

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา ตามโครงการกองทุนการศึกษา

5 ก.พ. 2558   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

คณะอาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา ตามโครงการกองทุนการศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

  อ่านต่อ »

กิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี

28 พ.ย. 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

นักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิตเข้าจัดกิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัย และสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจตนเอง คนรอบข้าง และดำเนินชีวิตวัยรุ่นอย่างมีความสุข … กิจกรรมนี้เป็นไปด้วยดีและมีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ »

เชิญร่วมฟัง เทศน์มหาชาติ 5 กันยายน 2557

รูปป้ายเทศน์2

 

ชาวช่างอุตฯ ขอเชิญผู้ปกครอง อาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ โดยพระมหาสม สุทฺธิปภาโส และพระมหาสิน ฐิตเมโธ จากวัดหลักสี่ ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 8:30-14:00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ซอยรามคำแหง 28

อ่านต่อ »