• Subcribe to Our RSS Feed

ตู้คาราโอเกะ

ตู้คาราโอเกะ

วัตถุประสงค์และประโยชน์

  1. เพื่อศึกษาระบบเสียง 2.1 เเชนเเนล
  2. เพื่อเป็นความรู้ในการเลือกซื้อ การนำไปใช้งานและแนวทางในการพัฒนาทางด้านระบบเสียงในอนาคต
  3. เพื่อให้ทราบการทำงานของชุดระบบเสียงและอุปกรณ์ที่ทำอยู่เป็นเบื้องต้น

หลักการทำงาน

การเชื่อมต่อของระบบเสียงนั้นสามารถทำได้ง่ายไม่มีความยุ่งยากมากนัก เพราะการเชื่อมต่อระบบนั้นมีแค่คอมพิวเตอร์เป็นตัวเก็บข้อมูลจำพวกเพลงที่เป็นคาราโอเกะ และผ่านมาที่หน้าจอเพื่อดูภาพและเนื้อร้องได้ ส่วนเสียงก็ไม่เป็นปัญหาเพราะใช้แอมป์เป็นตัวขับแทน เพื่อเพิ่มความดังของเสียงให้ได้ตามต้องการ
ในที่นี้แอมป์จะมีช่องเสียบสำหรับการร้องคาราโอเกะโดยเฉพาะ

วัสดุอุปกรณ์

Computer 1ชุด, TVสี 14″, PowerAmp ,ไมค์โครโฟน 2 ตัว, พัดลมระบายอากาศ, ไม้อัด 4 แผ่นไว้สร้างตู้คาราโอเกะ, สีโป๊ว, ฉาบโป๊ว, สว่านไฟฟ้า, จิ๊กซอ, น๊อตเกลียวปล่อย, สีทาตู้คาราโอเกะ

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

นายอนุสรณ์ ยังให้ผล, นายสราวุธ ดาลี, นายโอฬาร บุญมาเจริญ, นายวัฒนา โพล้งหิรัญ, นายปัฐวี บัวเงิน, นายชัชวาลย์ ก๋าโรง, นายกฤษณะ นิกะจิ๊, นายศิโรจน์ อารีย์สมาน, นายอภิชาติ อุบลบาน, นายดนัย เย็นใจมา, นายสุโชติ พุ่มบัว, นายชาตรี นิ่มพระยา, นายพรเทพ ปานนาค, นายวรพจน์ ทองน้อย, นายนเรศ นครสิงห์

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์เอกรินทร์ มีหิรัญ, อาจารย์พฤทธิ์ ศรีสกุล, อาจารย์ชิติพัทธิ์ รางสาด

2,656 views