• Subcribe to Our RSS Feed

โครงการเยาวชนอาชีวะจิตอาสา

1 ธ.ค. 2558   //   by admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

ช่างอุตฯ เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาชีวะจิตอาสา ร่วมพัฒนาคืนผืนป่าสู่ชุมชน ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี … งานนี้พี่น้องของเราแข็งขันกันมาก ทั้งปลูกต้นไม้และร่วมกันสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อช่วยกันรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานไทยในอนาคต

ซับลังกา 4     ซับลังกา 2     ซับลังกา 3     ซับลังกา 6

ซับลังกา 1

936 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น