• Subcribe to Our RSS Feed

เหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

28 มี.ค. 2559   //   by admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย, ผลงาน, รางวัล  //  Comments Off

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 มกราคม 2559

- นายธีรศักดิ์  อาจพงษา             เหรียญทอง                     จักรยานยนต์

- นายณัฐพล เพลิงคิด                 เหรียญทอง                     เครื่องยนต์เล็ก

- นายณัฐพล มูซอ                     เหรียญทอง                     เครื่องยนต์เล็ก

- นายธนา วงษ์เสนา                   เหรียญทอง                     หุ่นยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

- นายชาญเชษฐ์  ย่อจันทร์          เหรียญทอง                     อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราและอาจารย์ผู้ฝึกสอนครับที่ได้เหรียญทองกันมาให้ชาวช่างอุตฯ ได้ชืนชมกันเป็นประจำทุกปี

S__2531528          99331          S__2531529

S__2531530          99332           99330

 

1,882 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น