• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคอง จ.นครราชสีมา

17 มิ.ย. 2554   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคอง 17มิย542

นักศึกษาแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช. 1 เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคอง จ.นครราชสีมา และฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 อ่านต่อ »

ทัศนศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

17 มิ.ย. 2554   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
เยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์17มิย54 0

17 มิถุนายน 2554 นำนักศึกษาเยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน อ่านต่อ »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

9 มิ.ย. 2554   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
พิธีไหว้ครู วันพฤที่ 9 มิย 54 7

ช่างอุตฯ จัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนเรามา
ในวันเดียวกันนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนดีเด่นทั้งสายช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรทุกคนด้วย อ่านต่อ »

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

24 พฤษภาคม 2554   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
ปฐมนิเทศ

28 พฤษภาคม 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบ นอกจากนี้ผู้ปกครองจะได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของบุตรหลานของท่าน อ่านต่อ »

คาราวานความดี อาสาพัฒนาเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านพุตุม จ.เพชรบุรี

27 เม.ษ. 2554   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
คาราวานความดี อาสาพัฒนาเพื่อน้อง  วัน 27- 30 เมษายน 54 ณ รร บ้านพุตุม จ เพรชบุรี

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ กับเพื่อนอาชีวะหลากหลายสถาบัน ช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนบ้านพุตุม จ.เพชรบุรี
ภายใต้ “กิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อน้อง” อ่านต่อ »

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ

5 ก.ย. 2553   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off

นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “โครงการอาชีวะรวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร 2553” อ่านต่อ »

กิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 12 (Honda Econo Power Contest 2010)

28 ส.ค. 2553   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
แข่งรถประหยัดพลังงาน 53_2

28 สิงหาคม 2553 ทีมช่างยนต์ของช่างอุตฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 12 ประจำปี 2553 ณ สนามแข่งขันกรมการทหารราบที่ 11 อ่านต่อ »

นิเทศนักศึกษา ปวช. 3 ฝึกงานในสถานประกอบการ

30 ก.ค. 2553   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off

สถานประกอบการระดับชั้นนำหลายแห่งให้ความไว้วางใจรับนักศึกษาระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ของเราเข้าฝึกงานในช่วงภาคเรียนที่ 1 โดยทางอาจารย์นิเทศก์จะเข้าไปเยี่ยมเยียน รับทราบข้อเสนอแนะและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการฝึกงานของนักศึกษาจากผู้ประกอบการเป็นประจำตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกงาน  อ่านต่อ »

การแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2552

13 ก.พ. 2553   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
ทักษะ 52_elec1

ตัวแทนนักเรียนจากแผนกต่างๆ ของโรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเหรียญทุกคนด้วย  อ่านต่อ »

โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม 7-9 กุมภาพันธ์ 2553 จ.นครนายก

9 ก.พ. 2553   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
1-ถ่ายรูปร่วมกัน

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2553 เหล่าตัวแทนนักเรียนและครูอาจารย์จากช่างอุตฯ และเพื่อนจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ ซึ่งก็คือ “โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม” ด้วยกันที่ จ.นครนายก จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนฯ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ »