• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

อบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

17 ส.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
14. อบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 16-17 สิงหาคม 55

ตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อประสานแผนการดำเนินงานจัดระเบียบโรงเรียนตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ »

ทัศนศึกษาชมหุ่นละครเล็ก ณ โรงละครอักษรา

9 ส.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
5.1 ทักศนศึกษา ณ โรงละครอักษรา 9 ส.ค.55

สืบสานอนุรักษ์ศิลปะของไทย กล่อมเกลาความละเมียดของจิตใจ 9 สิงหาคม 2555 ชาวปวช. 2 และพี่ๆ ปวส. 1, 2 ตระการตากับการชมการแสดงศิลปะชั้นสูงของไทยที่หาดูได้ยาก “อักษราหุ่นละครเล็ก” การแสดงหุ่นเละครเล็กของไทย ซึ่งอนุรักษ์ลีลาการเชิดตามแบบแผนเดิมของหุ่นละครเล็กที่ดัดแปลงมาจาก “หุ่นหลวง” อันเป็นหุ่นที่มีกลไกสลับซับซ้อน อ่านต่อ »

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพลีลา

1 ส.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
2.3 icon เข้าพรรษา

วันเข้าพรรษานี้โดยทั่วไปกำหนดในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เรียกว่า วันเข้าพรรษา สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาช่างอุตฯ ได้ไปถวายเทียนพรรษาและบริจาคเงินบำรุงพระพุทธศาสนากัน ณ วัดเทพลีลา ขอนำบุญมาฝากทุกท่านที่วิทยาลัยด้วยครับ อ่านต่อ »

อบรมนักเรียนเรื่องการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

31 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
15.1 อบรมนักเรียน เรื่อง ปฎิบัติงาน สถานประกอบการ 31 ก.ค.55

ปวช. 3 เข้าอบรมเรื่องการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการ อ่านต่อ »

ฝึกอบรมปฏิบัติการอาสาสมัครภาคประชาชน โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

27 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
mol

27 กรกฎาคม 2555 ชาวช่างอุตฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการอาสาสมัครภาคประชาชน ภายใต้ โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ” โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการอบรมนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ จากเจ้าหน้าที่กู้ภัย อ่านต่อ »

อบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

27 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
โลโก้_มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

27-29 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาปวช. ช่างอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
ลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ โดย ดร.สมาน กันมล ผู้อำนวยการ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันสำหรับ “โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ” กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี และรศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี  อ่านต่อ »

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังพร้อมให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ช่างอุตฯ

24 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
13.1 สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชุมร่วม และเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ (24 ก.ค.55)

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเยี่ยมชมแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และร่วมประชุมวางแผนการให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่ทางวิทยาลัยฯ อ่านต่อ »

เยี่ยมชมรถไฟฟ้าใต้ดิน

18 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
mrt-logo

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักศึกษาชั้น ปวช. 2 และปวช. 3 เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน การปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงและการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL โดย BMCL เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) มีเส้นทางการเดินรถเป็นโครงการใต้ดินตลอดสายรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี  อ่านต่อ »

สช. เยี่ยมชมวิทยาลัย

11 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม  //  Comments Off
12.1 สช. เยี่ยมชมวิทยาลัย ประชุม สมศ. (11 ก.ค.55)

11 กรกฎาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของทางวิทยาลัยฯ และร่วมประชุมเรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อ่านต่อ »