• Subcribe to Our RSS Feed

เหรียญทองแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 33

2 พฤษภาคม 2019   //   by admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

ขอแสดงความยินดีกับ ครู อาจารย์ นักเรียนในระดับ ปวช.และ ปวส. ที่ได้รับรางวัล จาก “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 33” ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยในครั้งนี้ เรากวาดรางวัลมาทั้งเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเลยครับ

303 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น