• Subcribe to Our RSS Feed
"กิจกรรม"

บริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ ปี 2561

14 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

บริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ ปี 2561
นักเรียน ครูอาจารย์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดใน”โครงการบริจาคโลหิต MHeart สายโลหิต สายใจ ร่วมบริจาคโลหิต 86 ล้านซีซี เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9″ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ »

กิจกรรมอบรมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์ กิจกรรมรมอบรมการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดีที่ถูกต้อง ห่างไกลจากอาชญากรรม

14 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

กิจกรรมอบรมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์
กิจกรรมรมอบรมการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดีที่ถูกต้อง ห่างไกลจากอาชญากรรม โดย วิทยากรจากเรือนจำกลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ »

พิธีเชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ “โครงการกองทุนการศึกษา อาชีวศึกษา” ปีที่ 5

1 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้รับโล่เกียรติคุณในการเข้าร่วม “โครงการกองทุนการศึกษา อาชีวศึกษา” เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน ใน “โครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนระบบทวิภาคีในเขตพื้นที่พิเศษ” ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา
อ่านต่อ »

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนำนักเรียนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง” จัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ บริเวณคลองกะจะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัด” ทำความสะอาดวัดและพื้นที่สาธารณะใกล้เคียง ณ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ นำนักเรียนและคณาจารย์ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ และเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ องค์ราชัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
อ่านต่อ »

รางวัล “โครงงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1” สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ทำเนียบองคมนตรี

1 ส.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ได้รับรางวัล “โครงงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1” จากการประกวดโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของกลุ่มสถานศึกษา รุ่นที่ 5 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ทำเนียบองคมนตรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
พี่น้องช่างอุตฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายยศพันธ์ นิธิญาณโรจน์ นายรัชชานนท์ ไพรสมพงษ์ นักเรียน ปวช.3 แผนกช่างยนต์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก “โครงงานอุปกรณ์รัดเข็มขัดยางหุ้มเพลาขับล้อหน้า” ขอปรบมือดังๆ ให้อีกครั้งนะครับ
อ่านต่อ »

นำนักศึกษาบริการชุมชน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในงาน “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

29 มิ.ย. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ นำนักเรียนจิตอาสาบริการชุมชน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในงาน “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ »

จิตอาสาบริการชุมชนร่วมกับเขตบางกะปิ

29 ม.ค. 2018   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off
สนับสนุนเขตบางกะปิ_180226_0002

เอ้า …  ช่วยกันคนละไม้ คนละมือนะ นักเร๊ยน … ระวังอย่าตกคลองลงไปล่ะ

กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ  สำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมทำการขุดลอกคลองกะจะ เขตบางกะปิ เพื่อช่วยการระบายน้ำและลดสิ่งปฏิกูลในลำน้ำ ในวันที่ 29 มกราคม 2561
อ่านต่อ »

โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

12 ธ.ค. 2560   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off

“โครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒”

โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานโครงการกองทุนการศึกษา ได้กรุณาเดินทางเปิดกิจกรรมจิตอาสาและตรวจเยี่ยมนักเรียนและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดดอนทอง ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ พลตรี ธนภัทร พละพล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิด

อ่านต่อ »

กิจกรรมวิชาการ “เปิดโลกปิโตรเลียม”

16 พ.ย. 2560   //   โดย admin2   //   กิจกรรม  //  Comments Off
PTT logo

กลับมาอีกครั้งกับรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ของ บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด ในหัวข้อ  “เปิดโลกปิโตรเลียม”  … เพืี่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพลังงานอย่างครบวงจร  ผ้านสื่อการเรียนรู้ภายในรถนิทรรศการ ตั้งแต่แหล่งกำเนิด สู่การเดินทางของปิโตรเลียม ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน
อ่านต่อ »